Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

NU KAN DU ANSÖKA OM MEDEL FÖR ÅLDERSRELATERADE PROJEKT

07.10.2018 kl. 19:11
År 2017 beviljades 56.000 euro för åldersrelaterade projekt. Höstens ansökningstid pågår till den sista oktober 2018.

Stiftelsen Brummerska Hemmet beviljar medel för åldersrelaterade projekt. Ansökningstiden för projekt att genomföras 2018-2019 pågår till den sista oktober 2018.

Använd ansökningsblanketten som du hittar på vår websida. 

Ansökningarna behandlas i noveber-december.

Förutsättningen för ny behandling är att redovisning för tidigare beviljade bidrag inkommit. Blankett för ändamålet finns på stiftelsens websida.