Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

På gång

UNDER OKTOBER MÅNAD KAN DU SÖKA OM PROJEKTMEDEL

Stiftelsen lediganslår medel för åldersrelaterade projekt
05.10.2019 kl. 18:11

PROJEKT TRÄNA

Man får alltid en nytta av att träna, TRÄNA projektet går in på sitt andra år
15.02.2019 kl. 18:39

STIFTELSENS UNDERSTÖD VÄCKTE INTRESSE

Stiftelsen beviljade över 50.000 euro i understöd på basen av fritt formulerade ansökningar
11.02.2019 kl. 20:14

Stiftelsen

Stiftelsen Brummerska Hemmet har sin grund i föreningen för de gamlas väl, som grundades 1892.

Föreningens uppgift var att upprätta ett hem åt “äldre Helsingfors samhället tillhöriga, verkligt behöfvande aktningsvärda fruntimmer inom ståndspersonsklassen”.

Brummerska Hemmet fungerar än idag på adressen Baggbölevägen 109. Vårdverksamheten och personalen övergick 2013 till Folkhälsan Syd Ab.

Idag värnar stiftelsen om en bredare verksamhet till förmån för ett mycket större antal åldringar, med tyngdpunkt på hälsa och välmående. 

Stiftelsen Brummerska Hemmet sr

Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors

www.brummers.fi

Kontaktperson:
Anna Ehrnrooth
anna.ehrnrooth@outlook.com
050 5535 714