Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

På gång

MODERNT SENIORBOENDE I GULLKRONAN, MANNERHEIMVÄGEN 95, H:FORS

Stiftelsen hyr ut bostäder i Gullkronan
07.10.2018 kl. 18:59

NU KAN DU ANSÖKA OM MEDEL FÖR ÅLDERSRELATERADE PROJEKT

År 2017 beviljades 56.000 euro för åldersrelaterade projekt. Höstens ansökningstid pågår till den sista oktober 2018.
07.10.2018 kl. 19:11

Träna

Träna är ett treårigt projekt för träningsstöd åt äldre svenskspråkiga personer
24.11.2017 kl. 17:13

Stiftelsen

Stiftelsen Brummerska Hemmet har sin grund i föreningen för de gamlas väl, som grundades 1892.

Föreningens uppgift var att upprätta ett hem åt “äldre Helsingfors samhället tillhöriga, verkligt behöfvande aktningsvärda fruntimmer inom ståndspersonsklassen”.

Brummerska Hemmet fungerar än idag på adressen Baggbölevägen 109. Vårdverksamheten och personalen övergick 2013 till Folkhälsan Syd Ab.

Idag värnar stiftelsen om en bredare verksamhet till förmån för ett mycket större antal åldringar, med tyngdpunkt på hälsa och välmående.