Projekt

Stiftelsen lägger stor vikt vid de äldres välmående.  Vi vill se ledd motion, styrketräning och mångsidig aktivitet som en del av varje åldrings vardag, oberoende av boendeform.

Som ett led av denna målsättning satsar stiftelsen Brummerska Hemmet på projektet Träna. Projektet har som målsättning att ge träningsstöd åt äldre svenskspråkiga personer bosatta i Folkhälsans seniorenheter i Helsingfors så att regelbunden motion kan bli en del av deras dagliga rutiner. Tonvikt läggs även på information om hälsosamma levnadsvanor, främst en näringsriktig kost då den tillsammans med motionering upprätthåller rörelseförmågan. Projektet erbjuder deltagarna en referensgrupp som bidrar till att förverkliga den dagliga träningen.

Projektet är treårigt (1.9.2017-) och finansieras av Stiftelsen Brummerska Hemmet och Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors. Folkhälsan Välfärd Ab förverkligar projektet.

 

 

 

Stiftelsen Brummerska Hemmet sr

Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors

www.brummers.fi

Kontaktperson:
Anna Ehrnrooth
anna.ehrnrooth@outlook.com
050 5535 714