Ansökningar

Nästa ansökningsrunda inleds den 1.10.2019.  Medel kan sökas för  projekt i enlighet med stiftelsen ändamål (se stiftelsen). Understöd kan beviljas samfund, arbetsgrupper eller personer för projekt som befrämjar svenskspråkiga åldringar. Vi lägger stor vikt vid projekt som stöder seniorernas välmående och aktiviteter för att upprätthålla de äldres funktionsförmåga.

 

Ansökningsblankett 

Redovisningsblankett 

 

Samtliga ansökningar behandlas av stiftelsens styrelse och beslut om beviljade medel meddelas skriftligen. Beviljade understöd utbetalas mot rekvidering och över använda understöd inbegärs kort rapport och redovisning av använda medel.
 


 

Kontakt

Anna Ehrnrooth
050 5535 714
anna.ehrnrooth@outlook.com

 

Ansökningsblanketterna inlämnas per post:

Anna Ehrnrooth
Stiftelsen Brummerska Hemmet
Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors

 

 

 

 

Stiftelsen Brummerska Hemmet sr

Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors

www.brummers.fi

Kontaktperson:
Anna Ehrnrooth
anna.ehrnrooth@outlook.com
050 5535 714