Enhetsansvarig på Brummerska Hemmet

18.09.2017 kl. 15:55

Christel Harjanne är enhetsansvarig på Brummerska Hemmet. Christel är specialsjukvårdare, specialiserad inom åldringsvård och har många års erfarenhet från äldreomsorgen inom Folkhälsan.